วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2554

Download พระไตรปิฎกฉบับ Ebook

Download พระไตรปิฎกฉบับ Ebook
พระไตรปิฎก ฉบับ E-Book (ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย 91 เล่ม)
พระไตรปิฎกเอาไว้อ่านบนในโทรศัพท์มือถือ (บางท่านอาจจะเดินทางบ่อยหรือมีเวลาก็สามารถอ่านได้ทันที)
วิธีใช้
โทรศัพท์อื่นๆ ที่สามารถอ่านไฟล์ .txt ได้
- ใช้ไฟล์นามสกุล .txt เท่านั้น

โทรศัพท์โนเกีย ระบบปฏิบัติการ Symbian
- ติดตั้งไฟล์ RepliGo2.1_Viewer_S60.sis ในโทรศัพท์มือถือ (Symbian OS)
- นำไฟล์นามสกุล .rgo ใส่ไว้ที่ไฟล์ Document ใน Memory Card

PDA ระบบปฏิบัติการ window
- ใช้ไฟล์นามสกุล .rtf เท่านั้น


Download

ไฟล์ rgo
เล่มที่ 1-10 http://www.samyaek.com/fileload/mobile/rgo/book01_10.rar
เล่มที่ 11-30 
http://www.samyaek.com/fileload/mobile/rgo/book11_30.rar
เล่มที่ 31-50 
http://www.samyaek.com/fileload/mobile/rgo/book31_50.rar
เล่มที่ 51-74 
http://www.samyaek.com/fileload/mobile/rgo/book51_74.rar
เล่มที่ 75-91 
http://www.samyaek.com/fileload/mobile/rgo/book75_91.rar
ไฟล์ rtf
เล่มที่ 1-10 http://www.samyaek.com/fileload/mobile/rtf/book01_10.rar
เล่มที่ 11-30 
http://www.samyaek.com/fileload/mobile/rtf/book11_30.rar
เล่มที่ 31-50 
http://www.samyaek.com/fileload/mobile/rtf/book31_50.rar
เล่มที่ 51-74 
http://www.samyaek.com/fileload/mobile/rtf/book51_74.rar
เล่มที่ 75-91 
http://www.samyaek.com/fileload/mobile/rtf/book75_91.rar
ไฟล์ txt
เล่มที่ 1-10 http://www.samyaek.com/fileload/mobile/txt/book01_10.rar
เล่มที่ 11-30 
http://www.samyaek.com/fileload/mobile/txt/book11_30.rar
เล่มที่ 31-50 
http://www.samyaek.com/fileload/mobile/txt/book31_50.rar
เล่มที่ 51-74 
http://www.samyaek.com/fileload/mobile/txt/book51_74.rar
เล่มที่ 75-91 
http://www.samyaek.com/fileload/mobile/txt/book75_91.rar
พจนานุกรมพุทธศาสน์ http://www.samyaek.com/fileload/mobile/dic_rtf.rar

อนุโมทนาบุญแก่คุณเกศรินทร์ แสงประสิทธิ์ ผู้จัดทำด้วยครับ สาธุ

และอนุโมทนาผู้สนใจอ่านพระไตรปิฎก  ขอให้เจริญในธรรมครับ
ส่งต่อให้เพื่อนๆได้ทราบข่าวด้วยนะครับ


ที่มา : http://www.mattaiya.org/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8E%E0%B8%81-Ebook.html
-- 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น