วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554

20 ประเทศที่มีสัดส่วนการใช้งาน Linux มากที่สุด

20 ประเทศที่มีสัดส่วนการใช้งาน Linux มากที่สุด
เป็นที่รู้ กันดีว่าลินุกซ์นั้นมีที่ยืนแคบมากในตลาดเดสก์ท็อป แต่ถึงกระนั้นก็ยังคงมีกลุ่มผู้ใช้ที่ติดตามใช้งานและพัฒนามาอย่างเหนียว แน่นมาตลอด ล่าสุดทาง Pingdom.com ได้สำรวจส่วนแบ่งตลาดตัวเลขผู้ใช้ลินุกซ์ จากการสำรวจจำนวนคอมพิวเตอร์ที่เข้าใช้งานเว็บไซต์โดยอิงข้อมูลจาก statcounter ผลการสำรวจออกมาในรูปของสัดส่วนระบบที่เป็นลินุกซ์ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งหมด จัดกลุ่มเป็นประเทศ 20 อันดับแรก โดยประเทศที่ได้อันดับหนึ่งคือ ประเทศคิวบา มีสัดส่วนสูงสุดที่ 6.33% ทิ้งห่างอันดับสองเวเนซูเอล่า 3.70% อุรุกวัย 3.20% ไล่ลำดับมาเรื่อยๆ จนถึงยุโรปและอินเดียดังภาพ
สหรัฐอเมริกาและอังกฤษบังเอิญได้เท่ากันที่ 0.73% หลุดตารางไป อันดับนี้แสดงให้เห็นถึงความนิยมของลินุกซ์เดสก์ท็อปในประเทศนั้นๆ ไม่ได้วัดว่าประเทศเหล่านี้มีผู้ใช้ลินุกซ์มากที่สุด (ซึ่งวัดได้ยากกว่า) จากข้อมูลนี้พอจะสรุปได้ว่า ลินุกซ์เดสก์ท็อปเป็นตลาดเฉพาะที่เล็กมาก ทั้งโลกคิดเป็น 0.76% ไม่อาจเทียบชั้นกับ Windows ได้ โดยกลุ่มผู้ใช้ส่วนใหญ่มาจากฝั่งยุโรปและอเมริกาใต้ ส่วนเอเชียมีสัดส่วนน้อยที่สุดที่ 0.34% ตัวเลขนี้แม้จะดูน้อยจนน่าใจหาย แต่ถ้านับดีๆ อย่างน้อยก็มีจำนวนถึง 1.97 ล้านคน ซึ่งก็นับว่าไม่เลยทีเดียวสำหรับกลุ่มๆ นึง สำหรับประเทศไทย ผมลองกดดูตามที่มาข้อมูลแล้ว ได้ที่ 0.11% ครับ
-- 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น