วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ความหมายของคำว่า "Planking"

ความหมายของคำว่า "Planking"

P =paradox = ผิดมนุษย์
L =Lying = นอน
A = Activities.=กิจกรรม
N = Non sense = ไร้สาระ..
...K = Kids =เด็กๆ
I = Idiot = ปัญญาอ่อน
N = Ninny= คนไม่เต็มเต็ง
G = Guy= คนเหล่านั้น


"Paradox Lying Activities of Nonsense Kids , Idiot ,& Ninny Guy" รวมได้ว่า
"กิจกรรมท่านอนผิดมนุษย์และไร้สาระของบรรดาเด็กปัญญาอ่อนไม่เต็มเต็ง"-- 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น