วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2554

การเลือกตั้งล่วงหน้า

เรียนทุกท่าน...เพื่อเป็นข้อมูลครับ...

เรื่อง การลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร 2554 ล่วงหน้า

ประเภท กฏหมาย

ที่มา สำนักงานกรรมการการเลือกตั้งไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น