วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ยิ่งเจริญ...ยิ่งบ้า

ยิ่งเจริญ...ยิ่งบ้า

ถ้าพูดว่า "ยิ่งเจริญ คือยิ่งบ้า"
ดูจะหา คนเชื่อ ได้ยากยิ่ง
เพราะต่างชอบ ความเจริญ ที่เกินจริง
เจริญอย่าง ผีสิง ยิ่งชอบกัน
โลกเจริญ เกินขนาด ธรรมชาติแหลก
เกิดของแปลก แปลงโลก ให้โศกศัลย์
ทำมนุษย์ ให้เป็นสัตว์ พิเศษพลัน
คือฆ่ากัน ทั้งบนดิน และใต้ดิน
ยิ่งเจริญ ยิ่งดุเดือด ด้วยเลือดอาบ
ยิ่งฉลาด ยิ่งมีบาป กว่ายุคหิน
สร้างปัญหา ยุ่งยาก มากระบิล
โลกทั้งสิ้น สุมความบ้า ว่าความเจริญ

***********************************************
พุทธทาส ภิกขุ
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

-- 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น