วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน

"เทียนเหมินซาน" (门山เขาเหมินซานตั้งอยู่ในมณฑลหูหนาน ซื่งในอดีต เทือกเขาแห่งนี้ถูกเรียกว่า "ภูเขาหวินเมิ้งซานหรือซงเหลียวซานและในต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น เขาเทียนเหมินซาน และสาเหตุที่เรียกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่าภูเขาแห่งนี้ได้เกิดระเบิดขึ้นเอง โดยธรรมชาติ จนกลายเป็นถ้ำหรือ ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่มีความงดงามที่สุดในประเทศจีน ประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร
การเดินทาง
นักท่องเที่ยวจะต้องนั่งกระเช้าจากตัวเมืองจางเจียเจี้ยที่มีความยาวที่สุดในโลก คือ 7,455 เมตร โดยใช้เวลาประมาณ 40นาที และจัดได้ว่าเป็นกระเช้าแห่งนี้เป็นกระเช้าที่มีความทันสมัยมากที่สุด
การท่องเที่ยวเทียนเหมินซาน
คือการที่นักท่องเที่ยวได้มีโอกาส เดินชมทัศนียภาพทื่สวยงามพร้อมกับ ทางที่สามารถลัดเลาะริมหน้าผา เพื่อชมความสวยงามของทะเลภูเขาที่มีรูปร่างต่างๆแปลกตา บนเขาเทียนเหมินซานนอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามแล้ว ยังจะเป็นที่ตั้ง ของวัดเจ้าแม่กวนอิมซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ของคนชาวจีน ทำให้ในแต่ละวัน วัดแห่งนี้ ได้มีนักท่องเที่ยวหลั่งใหล เข้ามากราบไหว้เป็นจำนวนมาก เพราะเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ ของเจ้าแม่กวนอิม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น