วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554

ชวนคิด...

เรื่อง : FW : นิทานดีมาก
วันที่ : Wed, 7 กันยายน 2011 10:01:35 0700

รูปภาพ (Metafile)
รูปภาพ (Metafile)
รูปภาพ (Metafile)
ละทิ้งหน้าที่ประจำที่มีอยู่ แล้วมุ่งปฏิบัติธรรมอย่างเดียว
ที่จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนและ"ไม่ประมาท"
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น