วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2554

กรรมที่ ติดบนบาน


กรรมที่  ติดบนบาน
                ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร?   ทำอะไรก็ติด ๆ  ขัด ๆ  จะสำเร็จก็ไม่สำเร็จ  จะได้อะไรซักอย่างหนึ่งก็ได้แบบครึ่ง ๆ  กลาง ๆ  หรือได้ก็น้อยเกินไปกว่าที่ควรจะได้
หากใครมีอาการแบบนี้  ให้นึกเอาไว้ได้เลยว่า  เราเคยบนบานศาลกล่าว  หรือขอเทพเจ้า  หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดเอาไว้  แล้วยังไม่ได้แก้บน  หรือเราอาจจะจำไม่ได้เนื่องจากได้ผ่านมาเนิ่นนานแล้วก็ตาม  แต่กรรมไม่เคยลืม  วาจาที่ได้เปล่งออกไปแล้วนั้นถือเป็นคำมั่น  ดังนั้นจึงเป็นวิบากกรรมให้ต้องทำการสิ่งใดมีแต่ติดขัดไปหมด  อย่าว่าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เลย  แม้แต่บิดา  มารดา  ของเราเอง  หรือพระสงฆ์หากสัญญาไว้แล้วไม่ทำ  ก็ยังเกิดเป็นวิบากกรรมได้เช่นกัน

เกิดจากกรรมเก่าและกรรมใหม่ที่ได้เคยสร้างเอาไว้
ประการที่  ๑         เกิดจากการที่ได้บนบาน  ขอพรจากเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  ที่ผ่านมาสิ่งที่ขอนั้นจะได้หรือไม่ได้ก็ตาม  กลับเมินเฉยนิ่งนอนใจ  ไม่แก้ในสิ่งที่ตนเองเคยกล่าวบนเอาไว้
ประการที่  ๒        เกิดจากเคยได้ให้คำมั่นสัญญา  หรือสาบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้  แต่แล้วกลับทำผิดในคำพูดเหล่านั้น  จึงเกิดให้เป็นวิบากกรรม

วิธีแก้กรรม
ประการที่  ๑         หากเคยบนเอาไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้วจำไม่ได้ว่าบนอะไรเอาไว้  ให้แก้บนที่ในโบสถ์หน้าพระประธาน  โดยมี   ทองคำเปลว  ๙  แผ่น  พวงมาลัย    พวง  ดอกบัว   คู่  ธูป  เทียนและน้ำ    ไหว้พระประธานอธิษฐานว่า  สิ่งใดที่เราเคยได้บนบานศาลกล่าวเอาไว้แล้วเกิดลืม  ให้ขอขมาลาโทษ  เพื่อยุติกรรมให้ตัดสินบาดขาดสินบนต่อหน้าพระประธานนี้ด้วยเทอญ
ประการที่  ๒        อีกกรณีหนึ่งให้ไหว้กลางแจ้ง  โดยให้จัดอาหารหวานคาว  ผลหมากรากไม้ชุดใหญ่  หมาก  พลู  บุหรี่  เหล้าขาว  จุดธูป  ๙  ดอก  อธิษฐานขอขมาสิ่งใด  ที่เคยได้พูดไปโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีข้าพเจ้าขอแก้บนด้วยของเหล่านี้ให้  ท่าน ..........  โปรดได้รับด้วยเทอญ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น