วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554

บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย สภากาชาดไทย ได้ใบเสร็จลดหย่อนภาษีด้วยค่ะ


บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย สภากาชาดไทย ได้ใบเสร็จลดหย่อนภาษีด้วยค่ะ

โอนเงินเข้าบัญชีสภากาชาดไทย

บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ 
ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบอุทกภัย
เลขที่ :  045-3-04190-6
ประเภท : กระแสรายวัน
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
----------------------------
ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย เพื่อการรับ
บริจาคเงินต่าง ๆ
เลข ที่ : 045-2-88000-6
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : สภากาชาดไทย
หมายเหตุ :แฟกซ์ใบนำฝากพร้อมชื่อ-ที่อยู่
ที่หมายเลข             0-2256-4064      
สอบถามโทร             0-2256-4068      


หรือแฟ็กซ์ที่หมายเลข 0-2256-4069
สอบถามโทร.             02-256-4000       
ต่อ 3293 และ 3299
E-mail finance@redcross.or.th


--

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น