วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554

สันโดษ


สันโดษ
ความหมายของสันโดษ
    เป็นมงคลข้อที่ 24 มงคลเป็นเหตุแห่งความสุข ความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิต ซึ่งพระพุทธเข้าได้แสดงไว้ให้พุทธศาสนิกชนนำไปปฏิบัติเราเพียงแต่เปิดใจให้กว้างยอมรับความจริงตามกฎธรรมชาติ ด้วยจิตใจที่เป็นธรรมแล้วยินดีพอใจในสิ่งที่มี ที่เป็นที่หามาได้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรู้จักคิดดี คิดถูก เท่านั้นแหละ

ประเภทของสันโดษ
    1. ยถาลาภสันโดษ ยินดีตามที่ได้ คือได้สิ่งใดมาก็พอใจอย่างนั้น ไม่เสียใจถ้าได้ไม่เท่าที่ต้องการ
    2. ยถาพลสันโดษ ยินดีสิ่งที่ควารแก่สมรรถภาพคือคนเรามีความสามารถไม่เท่ากัน ทั้งกำลังกาย กำลังความคิด กำลังใจ กำลังความดี ก็ต้องรู้ว่า กำลังของตนเองมีแค่ไหน
    3. ยถาสารุปปสันโดษ ยินดีสิ่งที่สมควรแก่ฐานะ คือให้พิจารณาว่าเรามีฐานะเป็นอะไร นักบวช ชาวบ้าน ครู นักเรียน อธิบดี เสมียน

วิธีฝึกให้มีสันโดษ
    1. ให้หมั่นพิจารณาถึงความแก่ ความเจ็บ ความตาย อยู่ตลอดเวลา
    2. ให้รู้จักปริมาณในการบริโภคอาหารกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน
    3. ให้หมั่นให้ทานอยู่เสมอ ๆ เป็นการฆ่าความตระหนี่ ความโลภในตัวไปทีละน้อย ๆ
    4. ให้หมั่นรักษาศีล
    5. ให้หมั่นทำสมาธิเป็นประจำ

การเลี้ยงชีพด้วยสันโดษ
    ในการดำรงชีพ พระพุทธศาสนามุ่งให้ทุกคนมุ่งหาปัจจัย 4 หล่อเลี้ยงร่างกาย พอเพียงเพื่อให้สังขารนี้สามารถดำรงอยู่ได้ตามอัตภาพ จากนั้นก็ใช้ร่างกายนี้สร้างความดีต่าง ๆ ให้เต็มที่ทุกรูปแบบทุกโอกาส มิได้มุ่งหมายให้คนเราดิ้นรนไขว่คว้าทะเยอทะยานจนเกิดเหตุเพื่อให้มีวัตถุต่าง ๆ พรั่งพร้อมบริบูรณ์ไว้บำรุงบำเรอตน

อานิสงค์ของการฝึกสันโดษ
    1. ทำให้ตัดกังวลต่าง ๆ เสียได้
    2. ทำให้ออกห่างจากอกุศลกรรม
    3. ทำให้มีความสบายกายสบายใจ
    4. ทำให้พ้นจากความผิด พบแต่สิ่งถูกต้อง
    5. ทำศีลธรรมเกิดขึ้นในใจได้ง่าย
    6. ทำให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวง
    7. ทำให้มีกำลังใจสูง เมื่อรู้ว่าสิ่งใดไม่ดีก็มาฝ่าฝืนทำ
    8. นำความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตน
    9. ทำให้มีโอกาสกระทำแต่สิ่งดี ๆ ยิ่ง ๆขึ้น
    10. ได้ชื่อว่านำพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรือง

ที่มา : ATAPY Co.,Ltd

--

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น