วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ผลการผิดศีลห้า เลวร้ายกว่าที่คิด

ผลของการผิดศีล 5 ทำให้ชีวิตเราเลวร้ายอย่างไร
ผิดศีลข้อ 1 ( ฆ่าสัตว์,เบียดเบียนทำร้ายสัตว์,กักขังทรมาณสัตว์) ผลกรรมคือ
1. มักมีปัญหาสุขภาพ ขี้โรค มีโรคเรื้อรัง รักษาไม่หาย รักษายุ่งยาก
2. มีอุบัติเหตุบ่อยๆ อาจมีอุปฆาตกรรม คือกรรมตัดรอน ทำให้ตายก่อนอายุขัย
3. อาจพิกลพิการ มีปัญหาร่างกายไม่สมส่วน ไม่สมประกอบ
4. กำพร้าพ่อแม่ คนใกล้ตัวโดนฆ่า
5. อายุสั้น ตายทรมาณ ตายแบบเดียวกับที่ไปฆ่าไปทรมาณสัตว์ไว้
6. อัปลักษณ์ มีปมด้อยด้านสังขาร
แนะนำหนทางทุเลา : ตั้งสัจจะว่าจะพยายามไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำร้ายหรือเบียดเ บียน ไม่แกล้ง
ไม่กักขัง ว่างๆก็ไถ่ชีวิตสัตว์เช่นไปตลาดซื้อปลาที่เค้ากำลังจ ะขายให้คนไปทำกินให้เราซื้อ
ไปปล่อยในเขตอภัยทาน (ท่าน้ำของวัด) หรือ ซื้อยาสมุนไพรยาแผนปัจจุบันไปให้ถวายพระที่วัด
 หรือไปตามโรงพยาบาลทั้งของคนปกติและของสงฆ์เพื่อบริจ าคค่ารักษา หรือรับอุปถัมภ์
ค่ารักษาพยาบาลบริจาคเลือดและร่างกาย ให้สภากาชาดไทยหรือตามโรงพยาบาลต่างๆ
และอื่นๆตามแต่ท ่านจะสะดวกและตามกำลัง
ผิดศีลข้อที่ 2 (ลักทรัพย์ ขโมย ฉ้อโกง ยักยอก ทำลายทรัพย์) ผลกรรมคือ
1. ธุรกิจไม่เจริญก้าวหน้า เจ๊ง ขาดทุน ฝืดเคือง โดนโกง
2. มีแต่อุบัติเหตุให้เสียทรัพย์สิน ต้องชดใช้ให้คนอื่นอย่างไร้เหตุผล
3. ทรัพย์หายบ่อยๆหลงลืมทรัพย์วางไว้ไม่เป็นที่ หาก็ไม่เจอ
4. มีคนมาผลาญทรัพย์เรื่อยๆทั้งคนใกล้ตัวและคนทั่วไป
5. ลูกหลานแย่งชิงมรดก โดนลักขโมยบ่อยๆ
6.ตระกูลอับจนไม่มีที่สิ้นสุด มีแต่คนมาทำลายทรัพย์
แนะนำหนทางทุเลา : ตั้งสัจจะไม่ยุ่งกับทรัพย์สินของคนอื่น หากอยากได้ให้ขอเสียก่อน
 จนกว่าเจ้าของจะอนุญาตด้วยความเต็มใจหมั่นทำบุญสังฆท าน บริจาคค่าน้ำค่าไฟวัดเพื่อ
ที่ศาสนาจะได้ไม่ขาดแคลนปั จจัยส่งผลบุญให้เราไม่ขัดสนมอบทุนการศึกษาแด่ผู้ที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ผลบุญ ทำให้เรามีปัญญาที่จะหาทรัพย์อย่างสุจริตรวม ทั้งต้องตั้งสัจจะที่
จะมีสัมมาอาชีพไม่ฉ้อโกงใครแม้แ ต่สลึงเดียวและอื่นๆตามแต่ท่านจะสะดวกและตามกำลัง
ผิดศีลข้อ 3 (ประพฤติผิดในกาม ผิดลูกเมียเขาล่วงเกินบุตรธิดาของผู้อื่นก่อนได้รับ
อนุญาตแย่งคนรักของคนอื่น,กีดกันความรักคนอื่น,นอกใจค ู่ครอง,หลอกลวง,ข่มขืน,ค้าประเวณี,
 ล่วงเกินทางเพศต่างๆ) ผลกรรมคือ
1. หาคู่ครองไม่ได้ ,ไม่มีใครเอา, หน้าตาอัปลักษณ์ ,โดนเพศตรงข้ามล้อเลียนจนมีปมด้อย
2. เป็นหม้าย ,ผัวเมียตายจาก, ผัวหย่าเมียร้าง,คบใครก็มีเหตุให้หย่าร้างเลิกรา
3. คนรักนอกใจ ,คนรักมีชู้ ,มีเมียน้อย ,คบใครก็เจอแต่คนเจ้าชู้ ,โดนหลอกฟัน, ท้องไม่รับ,
เสียตัวฟรี ,โดนข่มขืน
4. ไม่มีมิตรจริงใจ, เพื่อนฝูงไม่รัก, พี่น้องก็ไม่รัก ,พ่อแม่ทอดทิ้ง ,ชีวิต
ขาดความอบอุ่น, มีแฟนก็ไม่มีใครจริงจังด้วย,ครอบครัวไม่อบอุ่น
5. มีความผิดปกติทางเพศทางร่างกาย, ทางจิตใจ, ถูกกีดกันทางความรัก, สังคมไม่ยอมรับ
ความรักของตน, มีความรักหลบๆซ่อนๆ
6. ต้องมีเหตุพลัดพรากจากคนรักและของรักอยู่เสมอ (ก่อนเวลาอันควร)
แนะนำหนทางทุเลา : ตั้งสัจจะว่าจะไม่ทำผิดเรื่องทางเพศไม่ทำให้ใครรู้สึ กผิดหวังเสียใจ
ในเรื่องความรัก ไม่กีดกันไม่คิดแย่งหรือไปรักกับคนรักของใคร ไม่คิด
ทำร้ายความรู้สึกคนรัก ไม่ล่วงเกินบุตรธิดาของใครก่อนได้รับอนุญาต รักเดียวใจ
เดียว ไม่นอกใจไม่มีกิ๊ก พอใจในคู่ครองของตนเองหมั่นทำบุญถวายเทียนคู่ให้วัด ถวายธงคู่ประดับวัด
ช่วยออกค่าใช้จ่ายงานแต่งงานและอื่นๆ
ตามแต่ท่านจะสะด วกและตามกำลังหรือให้ธรรมะด้านความรักแก่คู่รักที่รู ้จัก เอาใจใส่คู่ครอง
คนรักเอาใจใส่พ่อแม่ของตนเองหากรักพ่ อแม่เอาใจใส่พ่อแม่อย่างดีจะได้รับผลบุญ ทำให้
ความรักของเราสดใสไม่เจ็บช้ำหากทรมาณพ่อแม่ ทำอย่างไรกับพ่อแม่ไว้ต่อไปชีวิตรักก็จะ
เลวร้ายพอ ๆ กับความรู้สึกเสียใจของพ่อแม่ที่เราได้กระทำไว้
ผิดศีลข้อ 4 (โกหก ปลิ้นปล้อน กลับคำ ไม่มีสัจจะ หลอกลวงผู้อื่นใส่ร้ายผู้อื่น ยุแยงให้คนแตกกัน
ใช้วาจาดูหมิ่น พูดส่อเสียด พูดคำหยาบขี้โม้ นินทา ด่าทอ ด่าพ่อล้อแม่ ด่าและเถียงผู้มีพระคุณ
 ผิดสัญญาสาบานแล้วไม่ทำตาม ) ผลกรรมคือ
1.ปากไม่สวย ฟันไม่สวย มีกลิ่นปาก มีปัญหาเรื่องปากเรื่องฟันอยู่เนืองนิจ
2.มีแต่คนพูดให้เสียหาย มีคนซุบซิบนินทาเรื่องของเรา มีคนคอยใส่ร้ายดูหมิ่นและส่อเสียดเราอยู่เสมอ
3.ไม่มีใครจริงใจด้วย มีแต่คนมาพูดจาหลอกลวง ผิดสัญญาต่อเรา
4.เกิดในสังคมที่พูดแต่คำหยาบคำส่อเสียดปลิ้นปล้อน นินทาอยู่เนืองนิจ เพียงตื่นมาก็พบเจอความ
ไม่เป็นมงคล (สังคมที่ปากไม่เป็นมงคล)
5.หลงเชื่อคนอื่นได้ง่าย โดนหลอกได้ง่าย ไม่มีความระวังเวลาโดนโกหก
6.ไม่มีใครเชื่อถือในคำพูดของเรา, เป็นคนที่พูดอะไรแล้วคนเมิน,พูดติดๆขัดๆ, นึกจะพูดอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจ
แนะนำหนทางทุเลา : ตั้งสัจจะว่าจะไม่พลั้งปากโกหกหรือส่อเสียดนินทายุแย งใคร ไม่ด่าใคร
 พูดตามความเป็นจริงทุกอย่าง สิ่งใดควรพูดก็ควรพูดไม่ควรพูดก็อดทนไว้ไม่ด่าไม่เถี ยงไม่นินทา
ผู้มีพระคุณเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้คำสั ญญาใครไว้ต้องรักษา อย่าสาบานอะไรพร่ำเพรื่อว่าง ๆ
 ก็ออกค่าใช้จ่ายให้ค่าทำฟันแก่คนยากคนจนและอื่น ๆ ตามแต่ท่านจะสะดวกและตามกำลังหมั่น
ให้สัจธรรมความจริ งแก่คนทั่วไป พูดแต่ธรรมะ สอนธรรมะอยู่เสมอหมั่นพูดหรือเผยแพร่ธรรมะ
ให้คนอื่นฟ ังบ่อยๆ ทำตัวให้มีธรรมะให้มีสัจจะพูดอะไรก็ไม่ผิดคำพูดไม่กล ับคำ ไม่หลอกลวงใคร
 คนจะเชื่อถือมากขึ้น
ผิดศีลข้อ 5 (ดื่มของมึนเมา เสพยาเสพติด ให้ยาเสพติด ให้ของมึนเมา ขายของมึนเมา ขายยาเสพติด)
 ผลกรรมคือ
1. สติปัญญาไม่ดี ขี้หลงขี้ลืม เรียนไม่เก่ง อ่านหนังสือไม่จำ อ่านยังไงก็ไม่เข้าใจ
2. เกิดในตระกูลที่โง่เขลา เต็มไปด้วยอบายมุข
3. หากกรรมหนักจะเกิดเป็นเอ๋อ ปัญญาอ่อน เป็นโรคทางปัญญา
4. ลูกหลานสำมะเลเทเมา มีลูกหลานติดยาเสพติด
5. เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ไม่มีสติระวัง มีแต่ความประมาท
6. มักลุ่มหลงในสิ่งผิดได้ง่าย เป็นคนที่โดนมอมเมาให้หลงใหลในสิ่งผิดได้ง่าย (ขาดสติ)
แนะนำหนทางทุเลา : ตั้งสัจจะว่าจะไม่ดื่มของมึนเมาและยาเสพติดทุกชนิดไม ่จำหน่าย
 จ่ายแจกของมึนเมาและยาเสพติดทุกชนิดหมั่นทำธรรมทานวิ ทยาทานให้ปัญญาความรู้แก่คน
ทั่วไปและอื่นๆตามแต่ท่าน จะสะดวกและตามกำลัง
อานิสงส์ของการรักษาศีล 5 ทำทาน เจริญพรมวิหาร มี 11 อย่าง
1.นอนเป็นสุข หลับไม่ฝันร้าย
2.ตื่นนอนจิตใจแจ่มใส
3.เป็นที่รักใคร่ของมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลาย
4.เทวดาคุ้มครองรักษา
5.ป้องกันภัยจากไฟไหม้บ้าน
6.ไม่เป็นอันตรายจากอาวุธ
7.ไม่ตายเพราะยาพิษ
8.ผิวพรรณมีสง่าราศี
9.เป็นผู้มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนน้อย
10.มีสติ ไม่หลงทำการฆ่าตัวตาย
11.เมื่อตายไปย่อมไปอุบัติในสุคติโลกสวรรค์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น