วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

10 อันดับที่สุดในโลกของไทย...แท้ๆ

10 อันดับที่สุดในโลกของไทย...แท้ๆ

10
   พระพุทธรูปแกะสลัก
พระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาขนาดใหญ่ที่สุดในโลก คือ พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา ณ หน้าผาเขาชีจรรย์ จังหวัดชลบุรี
 

9
  สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินสุวรรณภูมิ เป็นสนามบินที่ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานที่สุดในโลก กว่า 48 ปี
 

8  พระปฐมเจดีย์
พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

7  บัณฑิต อึ้งรังษี
บัณฑิต อึ้งรังษี สุดยอดนักวาทยากร (นักบรรเลงวงดนตรี) อันดับ ของโลก
 

6  ทะเล
ประเทศไทยมีทะเล และปาการังที่สวยที่สุดในโลก
 

5  ฟาร์มจระเข้
ฟาร์มจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ที่ปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ
 

4  สมบัติ เมทะนี
นายสมบัติ เมทะนี เป็นบุคคลที่ได้รับเล่นบทพระเอกมากที่สุดในโลก กว่า 600 เรื่อง
 

3  เมืองหลวงชื่อยาวที่สุด
กรุงเทพมหานครฯ คือชื่อเมืองหลวงที่ยาวที่สุดในโลก
 

2  กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าเที่ยว
กรุงเทพมหานครฯ คือเมืองที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก (ปี 
2008) 

1  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดในโลก

1 ความคิดเห็น: