วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เป็นมนุษย์ หรือ เป็นคน

เป็นมนุษย์ หรือ เป็นคน
เป็นมนุษย์ เป็นได้ เพราะใจสูง      เหมือนหนึ่งยูง มีดี ที่แววขน
ถ้าใจต่ำ เป็นได้ แต่เพียงคน            ย่อมเสียที ที่ตน ได้เกิดมา
ใจสะอาด ใจสว่าง ใจสงบ               ถ้ามีครบ ควรเรียก มนุสสา
เพราะทำถูก พูดถูก ทุกเวลา           เปรมปรีดา คืนวัน ศุขสันติ์จริง
ใจสกปรก มึดมัว และร้อนเร่า       ใครมีเข้า ควรเรียก ว่าผีสิง
เพราะพูดผิด ทำผิด จิตประวิง       แต่ในสิ่ง นำตัว กลั้วอบาย
คิดดูเถิด ถ้าใครไม่อยากตก             จงรีบยก ใจตน รีบขวนขวาย
ให้ใจสูง เสียได้ ก่อนตัวตาย            ก็สมหมาย ที่เกิดมา อย่าเชือนเอยฯ

ที่มา :  http://www.buddhadasa.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น