วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เช็กสุขภาพ 'หัวใจ' ที่ 'เส้นรอบเอว'


 
เป็นที่ทราบกันดีว่า โรคหัวใจเกิดจากปัจจัยเสี่ยงหลายประการอาทิ การสูบบุหรี่ ความดันโลหิตสูง ฯลฯแต่ใครจะรู้หรือไม่ว่า วิธีการง่ายๆที่จะสามารถเช็คความเสี่ยงจากโรคหัวใจได้ ก็คือการวัดเส้นรอบเอวของเรานี่เอง
 
ศ.น.พ.ปิยะมิตร ศรีธรา หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจและหลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่าปัจจุบันมีคนไทยป่วยด้วยโรคหัวใจเข้ารับการรักษาปีละกว่า 60,000 คน เพิ่มขึ้นมากกว่าเมื่อ 20 ปีก่อนถึง 50% ทั้งนี้เป็นผลมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนแปลงไป
 
เวลานี้มีข้อมูลใหม่ระบุว่า การมีเอวใหญ่จะมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจเกิดขึ้นทันที!เพราะเส้นรอบเอวที่ ใหญ่ขึ้น นั่นหมายถึงปริมาณไขมันในช่องท้องมีมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจมากกว่าคนปกติถึง 2 เท่าตัว
 
แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า เอวของเราใหญ่เกินไปหรือไม่...
 
วิธีคำนวณแบบง่ายๆ ก็คือเอาความสูงของตัวเองมาหาร 2 ถ้าผลลัพธ์ที่ได้น้อยกว่าเส้นรอบเอว ก็ถือว่าเป็นคนมีเอวใหญ่แล้ว สาเหตุหลักของเอวใหญ่ขึ้น มาจากพฤติกรรมการรับประทาน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการกินแป้งและน้ำตาลมากเกินไป หลายคนอาจระวังเรื่องการรับประทานอาหารเหล่านี้ แต่หลงลืมไปหรือไม่ว่า น้ำตาลแฝงอยู่ในอาหารหลายชนิด โดยเฉพาะเครื่องดื่มและผลไม้บางชนิด
 
สำหรับน้ำมันซึ่งหลายคนคิดว่าเป็นสาเหตุหลัก แต่มีน้ำมันหลายชนิดที่เราบริโภคได้ โดยเฉพาะน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวในปริมาณที่สูง เช่น น้ำมันงาน้ำมันมะกอก น้ำมันคาโบนาล่าฯลฯ ซึ่งน้ำมันเหล่านี้มีสารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
 
ส่วนน้ำมันที่มีกรดไขมันอิ่มตัวสูงเช่น น้ำมันหมู น้ำมันมะพร้าวกลั่นเย็นที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ถือว่ายังไม่มี หลักฐานทางการแพทย์ยืนยันได้ว่า การทานน้ำมันชนิดนี้แล้วจะดีต่อร่างกาย ดังนั้น จึงควรพิจารณาให้รอบคอบในการเลือกซื้อ
 
ที่สำคัญ...ต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตเพราะเอวที่สมส่วน...จะสัมพันธ์กับ หัวใจที่แข็งแรง !เพราะเส้นรอบเอวที่ใหญ่ขึ้น นั่นหมายถึงไขมันในช่องท้องมีมากขึ้นซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจมากกว่า ปกติถึง 2 เท่า
 
ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
  


  
เป็นที่ทราบกันดีว่า โรคหัวใจเกิดจากปัจจัยเสี่ยงหลายประการอาทิ การสูบบุหรี่ ความดันโลหิตสูง ฯลฯแต่ใครจะรู้หรือไม่ว่า วิธีการง่ายๆที่จะสามารถเช็คความเสี่ยงจากโรคหัวใจได้ ก็คือการวัดเส้นรอบเอวของเรานี่เอง 
  
ศ.น.พ.ปิยะมิตร ศรีธรา หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจและหลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่าปัจจุบันมีคนไทยป่วยด้วยโรคหัวใจเข้ารับการรักษาปีละกว่า 60,000 คน เพิ่มขึ้นมากกว่าเมื่อ 20 ปีก่อนถึง 50% ทั้งนี้เป็นผลมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนแปลงไป 
  
เวลานี้มีข้อมูลใหม่ระบุว่า การมีเอวใหญ่จะมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจเกิดขึ้นทันที!เพราะเส้นรอบเอวที่ ใหญ่ขึ้น นั่นหมายถึงปริมาณไขมันในช่องท้องมีมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจมากกว่าคนปกติถึง 2 เท่าตัว 
  
แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า เอวของเราใหญ่เกินไปหรือไม่... 
  
วิธีคำนวณแบบง่ายๆ ก็คือเอาความสูงของตัวเองมาหาร 2 ถ้าผลลัพธ์ที่ได้น้อยกว่าเส้นรอบเอว ก็ถือว่าเป็นคนมีเอวใหญ่แล้ว สาเหตุหลักของเอวใหญ่ขึ้น มาจากพฤติกรรมการรับประทาน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการกินแป้งและน้ำตาลมากเกินไป หลายคนอาจระวังเรื่องการรับประทานอาหารเหล่านี้ แต่หลงลืมไปหรือไม่ว่า น้ำตาลแฝงอยู่ในอาหารหลายชนิด โดยเฉพาะเครื่องดื่มและผลไม้บางชนิด 
  
สำหรับน้ำมันซึ่งหลายคนคิดว่าเป็นสาเหตุหลัก แต่มีน้ำมันหลายชนิดที่เราบริโภคได้ โดยเฉพาะน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวในปริมาณที่สูง เช่น น้ำมันงาน้ำมันมะกอก น้ำมันคาโบนาล่าฯลฯ ซึ่งน้ำมันเหล่านี้มีสารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย 
  
ส่วนน้ำมันที่มีกรดไขมันอิ่มตัวสูงเช่น น้ำมันหมู น้ำมันมะพร้าวกลั่นเย็นที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ถือว่ายังไม่มี หลักฐานทางการแพทย์ยืนยันได้ว่า การทานน้ำมันชนิดนี้แล้วจะดีต่อร่างกาย ดังนั้น จึงควรพิจารณาให้รอบคอบในการเลือกซื้อ 
  
ที่สำคัญ...ต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตเพราะเอวที่สมส่วน...จะสัมพันธ์กับ หัวใจที่แข็งแรง !เพราะเส้นรอบเอวที่ใหญ่ขึ้น นั่นหมายถึงไขมันในช่องท้องมีมากขึ้นซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจมากกว่า ปกติถึง 2 เท่า 
  
ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ 
  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น