วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

รวมคติพจน์จีน


世界上最无私、最伟大、最神圣、
最难以言状的爱,就是父母的爱。
ในโลกนี้ ความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวที่สุด ยิ่งใหญ่ที่สุด ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
ยากที่จะสรรหาคำมาบรรยายที่สุด ก็คือความรักของพ่อแม่

严以律己,宽以待人。
ปฏิบัติต่อตนเองให้ใช้ความเข้มงวดเคร่งครัด
ปฏิบัติต่อผู้อื่นให้ใช้ความอะลุ่มอล่วยให้อภัย

己所不欲,勿施于人。
สิ่งที่ตัวเราเองไม่ต้องการ อย่าได้นำไปปฏิบัติกับคนอื่น

待人,以心度心,以诚相待,以仁爱为本。
การปฏิบัติต่อผู้อื่น ให้เอาใจเขามาใส่ใจเรา ให้มีความจริงใจซึ่งกันและกัน
และให้ใช้เมตตาธรรมเป็นหลัก

静坐常思己过,闲谈莫论人非。
เมื่อนั่งอยู่เงียบๆให้หมั่นคิดถึงความผิดพลาดของตน
เมื่อคุยเล่นกันอย่าได้คุยวิจารณ์เรื่องไม่ดีของคนอื่น

人之心胸,多欲则窄,寡欲则宽。
人之心事,多欲则忧,寡欲则乐。
น้ำใจของคนเรา ถ้ากิเลสมากใจก็จะแคบ กิเลสน้อยใจก็จะกว้าง
จิตใจของคนเรา ถ้ากิเลสมากใจก็จะทุกข์ กิเลสน้อยใจก็จะสุข

诸恶莫做,众善奉行,
莫以善小而不为,莫以恶小而为之。
สิ่งเลวร้ายทั้งหลายอย่าได้ทำ สิ่งดีๆทั้งหลายให้น้อมปฏิบัติ
อย่าเพราะคิดว่าเป็นความดีเพียงเล็กน้อยเลยไม่ทำ
อย่าเพราะคิดว่าเป็นความเลวเพียงเล็กน้อยเลยทำ

择善人而交, 择善书而读, 择善言而听, 择善行而从。
เลือกคบคนดี เลือกอ่านหนังสือที่ดี
เลือกฟังในวจนะคำพูดที่ดี เลือกปฏิบัติในสิ่งที่ดี

世上有两件事不能等:一、孝顺。二、行善。
ในโลกนี้มีสองสิ่งที่รอไม่ได้ : หนึ่งคือการแสดงความกตัญญูกตเวที
สองคือการทำความดี

智者知幻即离,愚者以幻为真。
ผู้มีปัญญารู้ว่าเป็นมายาจะออกห่าง ผู้เบาปัญญาคิดว่ามายาเป็นเรื่องจริง

凡夫迷失于当下,后悔于过去.
圣人觉悟于当下,解脱于未来。
ปุถุชนหลงทางอยู่ในปัจจุบัน เสียใจเสียดายอยู่กับอดีต
อริยะรู้ตื่นในปัจจุบัน หลุดพ้นในภายภาคหน้า

以诚感人者,人亦诚而应。
ผู้ที่ใช้ความจริงใจสร้างความประทับใจให้ผู้คน
ผู้คนก็จะสนองตอบด้วยความจริงใจ

大多数人想要改造这个世界,但却罕有人想改造自己。
คนส่วนใหญ่คิดที่จะแก้ไขปรับเปลี่ยนโลกใบนี้
แต่กลับมีน้อยคนที่คิดจะแก้ไขปรับเปลี่ยนตนเอง

身安不如心安,屋宽不如心宽。
กายสงบมิสู้ใจสงบ บ้านกว้างมิสู้ใจกว้าง

最少每日行一善,若能日日多行善更好。
ทำความดีอย่างน้อยวันละหนึ่งอย่าง ถ้าสามารถทำความดีหลายๆอย่างในทุกๆวันก็ยิ่งดี

人生至恶是善谈人过;人生至愚是恶闻己过。
ความเลวร้ายของคนเราก็คือการชอบที่จะพูดถึงแต่ความผิดพลาดของคนอื่น
ความโง่เขลาของคนเราก็คือการไม่ชอบที่จะฟังถึงความผิดพลาดของตนเอง

非学无以广才,非志无以成学。
ไม่ศึกษาจะไม่รอบรู้ ไม่มุ่งมั่นจะศึกษาไม่สำเร็จ

鸟无翅膀不能飞,人无志气无作为。
นกไม่มีปีกบินไม่ได้ คนไม่มุ่งมั่นไม่มีผลงาน
不怕山高路远,就怕意志不坚。
ไม่กลัวภูเขาสูงระยะทางไกล กลัวเพียงแต่ว่าความมุ่งมั่นไม่มั่นคง

微笑是一种面相,皱眉也是一种面相;
微笑能解决问题,但皱眉却紧锁问题。
การยิ้มเป็นการแสดงออกทางสีหน้าชนิดหนึ่ง
หน้านิ่วคิ้วขมวดก็เป็นการแสดงออกทางสีหน้าชนิดหนึ่ง
การยิ้มสามารถแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง
แต่หน้านิ่วคิ้วขมวดกลับทำให้ปัญหาขมวดแน่นขึ้น

笑口常开,好运自然来。
ยิ้มอยู่เสมอ ความโชคดีย่อมจะมา

生命的意义不在乎活得长、活得久,
而是在活得精彩、活得充实、活得有价值。
ความหมายของชีวิตนั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ยืนยาว อยู่ได้ยืนนาน
แต่อยู่ที่ว่ามีชีวิตอยู่อย่างยอดเยี่ยมมีสีสัน อยู่อย่างเติมเต็มมีสาระ
อยู่อย่างมีคุณค่า

在生孝敬一粒豆,较赢死后拜猪头。
เมื่อพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ แสดงความกตัญญูแม้เพียงถั่วหนึ่งเม็ด
ยังดีกว่ารอให้ท่านตายแล้วไหว้ด้วยหัวหมู

双手抱孩儿,才知父母时。
เมื่อสองมือได้อุ้มลูกของตนเอง เมื่อตอนนั้นถึงได้รู้ซึ้งถึงพระคุณพ่อแม่

父母恩情深似海,人生莫忘父母恩。
บุญคุณของพ่อแม่ลึกล้ำดั่งทะเล ชั่วชีวิตคนเราอย่าได้ลืมพระคุณพ่อแม่

在生之时不敬重,死后空劳拜孤坟。
เมื่อพ่อมียังมีชีวิตอยู่ ไม่รักเคารพพวกท่าน
เมื่อพวกท่านตาย ไหว้สุสานก็เปล่าประโยชน์

健康是最佳的礼物,
知足是最大的财富,
善良是最好的品德,
关心是最真挚zhì的问候,
牵挂是最无私的思念,
祝福是最美好的话语。
สุขภาพแข็งแรงเป็นของขวัญที่ดีที่สุด
รู้จักพอเพียงเป็นโภคทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุด
จิตใจดีงามเป็นคุณธรรมความประพฤติที่ดีที่สุด
เอาใจใส่เป็นการถามไถ่สารทุกข์ที่จริงใจที่สุด
ความเป็นห่วงเป็นความคิดถึงที่ไม่เห็นแก่ตัวที่สุด
การอวยพรเป็นถ้อยคำพูดที่ดีงามที่สุด

家里的垃圾知清倒,内心的垃圾
(贪、嗔、痴)不知 “倒”。
ขยะในบ้านรู้จักที่จะเททิ้ง แต่ขยะในใจ
(โลภ โกรธ หลง) กลับไม่รู้จัก "เททิ้ง"
-- 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น