วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

คำอธิษฐานเวลาทำบุญ‏

ขอให้ทุกท่านได้รับแต่สิ่งดีๆ ตลอดไป สาธุ
 

คำอธิษฐานเวลาทำบุญ

ขอบุญ .........   ที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาทั้งหมดในชาตินี้  ..........จงถึงแก่
เจ้ากรรมนายเวร และผู้ปกปักรักษาดูแลช่วยเหลือข้าพเจ้าและครอบครัวที่มีมาถึงตัวทุกภพทุกภูมิ
ขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้า  ......พ้นจากสภาวะการณ์คับขันและเลวร้าย  ให้อยู่รอดปลอดภัย
มิพบกับความยากลำบาก  ณ ปัจจุบัน ...     แลอนาคต  หากไม่ถึงเพียงใด ขอให้คำว่าไม่มีไม่รู้ในสิ่งที่ดี จงอย่าได้ปรากฎแก่ข้าพเจ้า
ขอให้  ......หน้าที่การงานที่ข้าพเจ้ากระทำอยู่  ให้ได้กระทำได้สำเร็จ.....อย่างมั่นคง
ขอพระ จงเป็นสักขีพยานในการ  .........อธิษฐานจิต...............ของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทอญ  (และจากนี้จงกอบแต่กรรมดี) 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น