วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น


[https://docs.google.com/leaf?id=0B-7syzExQQ4WZmUzYjFlMGUtNGE5ZS00NTRkLWFmZWMtNTQ0Mjk4ZjUzZjdh&hl=th] 

การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๙๘๖)

ดูเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด คลิก 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น