วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556

คุณสมบัติเพื่อนที่ดีที่ควรคบไว้เป็นเพื่อนแท้ -หลักการคบเพื่อน

คุณสมบัติเพื่อนที่ดีที่ควรคบไว้เป็นเพื่อนแท้ 30 ข้อ

- ความสำเร็จทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นทางราชการ ทางการค้า หรือในกิจการส่วนตัว ล้วนขึ้นอยู่กับความกว้างขวางของตัวเราเป็นสำคัญ
- การมีเพื่อนจึงเป็นของจำเป็นที่สุด
____________________________________________________________________

คุณสมบัติของเพื่อนแท้นั้น ควรมีดังนี้คือ


1. เป็นคนรักเพื่อน- เวลาเห็นเพื่อนได้ดีก็ดีใจด้วย - เวลาเห็นเพื่อนตกทุกข์ได้ยากหรือเจ็บไข้ได้ป่วยก็สงสารและเป็นทุกข์แทน และพยายามหาทางช่วยเหลือทุกวิถีทาง - ทั้งอาจยอมเสียสละให้กันได้เมื่อึงคราวจำเป็น
2. ไม่เอาเปรียบคน - ไม่เห็นแก่ตัว - แต่เป็นผู้ยอมเสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวม
3. มีใจเมตตากรุณา โอบอ้อมอารี

4. มีวาจาอ่อนหวานนิ่มนวล- อ่อนน้อมกับคนทั่วไป
5. พูดจามีศีลมีสัตย์ - คือพูดแต่ความจริงเชื่อถือได้ ไม่เหลวไหล เหลาะแหละ - และต้องรักษาคำพูด

6. มีความขยันหมั่นเพียร -มานะอดทน
7. เป็นคนรักเกียรติของตน - ทั้งเคารพในเกียรติของคนอื่น - รู้จักเคารพยกย่องคนที่ควรเคารพ - แต่ขณะเดียวกัน ก็ไม่ทับถมคนที่ทำผิดหรือคนชั่ว
8. มีความหวังดีต่อเพื่อนมนุษย์
9. คอยชักนำเพื่อนให้ทำและคิดแต่ในสิ่งที่ดี - กับคอยตักเตือน และกีดกันเพื่อน เมื่อเห็นเพื่อนทำผิดคิดไม่ดี

10. ไม่นินทาว่าร้ายคน
11. ไม่อิจฉาริษยา-และผูกพยาบาทคน
12. มีความซื่อสัตย์สุจริต- กตัญญูรู้คุณ
13. ไม่ถือตัว -ไม่ดูถูกเหยียดหยามคนอื่น โดยเห็นคนอื่นเลวไปเสียหมด

14. เป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย - เคยอย่างไรก็อย่างนั้น
15. มีความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่ - มีกิริยาสุภาพเรียบร้อย- ไม่แข็งกระด้าง

16. ไม่เสียในเรื่องการเงิน- ต้องไม่เป็นคนชอบหยิบยืมเงินคนอื่นใช้ -ไม่เป็นหนี้สินใคร - ขณะเดียวกันต้องรู้จักค่าของเงิน - ต้องรู้จักว่าอะไรควรใช้ และอะไรไม่ควรใช้ - ไม่ใช่คนขี้เหนียว แต่ก็ไม่ใช่คนสุรุ่ยสุร่าย
17. ไม่เป็นที่รังเกียจของสังคม และของคนทั้งหลาย

18. มีคนนิยมรักใคร่และเคารพนับถือ
19. เป็นคนมีศีลธรรมดี

20. ไม่เป็นคนเจ้าชู้ชนิดพร่าผู้หญิง
21. ไม่เป็นนักการพนัน
22. ไม่เป็นคนกินเหล้าเมาหยำเป ครองสติไม่ได้ และกินจนติดเป็นนิสัย

23. เป็นคนมีสามัคคีธรรม
24. เป็นคนยุติธรรม -ซื่อตรง
25. เป็นคนหนักแน่น -เยือกเย็น

26. ไม่เป็นคนหูเบาเชื่อคนง่าย
27. ไม่เป็นคนโอ้อวด - ไม่อวดรู้ อวดฉลาด อวดมั่งมี ฯลฯ
28. ไม่เป็นคนปากบอน ชอบยุแหย่และส่อเสียด
29. ไม่เป็นคนเกะกะเกเรมีนิสัยพาล
30. เป็นคนกล้ารับผิดชอบ และกล้ารับผิดเมื่อตนผิด
_________________________________________________________________

หลักการคบเพื่อน

- เราต้องคบกันเป็น 3 ระยะ คือ

1. ระยะที่ 1 - คบไว้ในฐานะคนรู้จักกัน - อย่าคบให้สนิทกัน ให้คบกันเพียงพูดจาทักทายปราศรัยกันเมื่อพบเห็นเท่านั้น - อย่าถึงกับกินด้วยกัน นอนด้วยกัน เที่ยวกัน - ขณะเดียวกันก็ต้องคอยสังเกตดูนิสัยใจคอและความประพฤติตลอดจนความเป็นอยู่ของเขาด้วยความถี่ถ้วน และรอบคอบ
- ถ้าเป็นเขาเป็นคนเลว ไม่มีคนนิยมรักใคร่ มีนิสัยไม่ดี - ก็ให้คบเขาไว้เพียงคนรู้จักกันเท่านั้น - ไม่ว่าเราจะรู้จักเขามานานสักเท่าใด ก็อย่าตีตัวของเราให้สนิทไปกว่านี้
- ถ้าเห็นเขาเป็นคนดีพอสมควร - ไม่มีความเสียหายอันจะเป็นที่รังเกียจ หรือจะนำความเสื่อมเสียมาสู่ตัวเรา และไม่เป็นที่ตำหนิติฉินแก่คนทั้งหลายแล้ว - เราก็คบเขาเข้าในระยะที่ 2

2. ระยะที่ 2 - คบไว้เป็นเพื่อนเล่น - ไปเที่ยวด้วยกัน กินด้วยกัน นอนด้วยกัน เล่นด้วยกันได้เป็นครั้งคราวตามโอกาสและกรณี 

- ต่อไปเมื่อเราคบเขามานานปี ได้เห็นอกเห็นใจกันดี รักใคร่กันดี จนสามารถสละให้กันได้ - ประกอบกับเขาเป็นคนมีนิสัยดี (มีคุณสมบัติดีเป็นส่วนมาก 30 ข้อ) ก็ให้คบเขาเข้าในระยะที่ 3 คือเป็นเพื่อนแท้

3. ระยะที่ 3 - คบเป็นเพื่อนแท้ -เราจะต้องใช้เวลาคบกันมานานแรมๆ ปีทีเดียว

- การคบเพื่อนแต่ละคน แต่ละประเภท และแต่ละระยะนี้ - เราจะต้องใช้เวลาศึกษาถึงอุปนิสัยใจคอ และประวัติความเป็นอยู่ของเขาเป็นเวลานานๆ และให้ใช้ความสังเกตด้วยความรอบ

- เพื่อนที่ดีนั้น เมื่อคบกันแรกๆ - เรามักไม่ค่อยสนใจในตัวเขาเท่าใดนัก - ต่อเมื่อได้คบกันนานๆไป เราจึงจะชอบเขา
- เพื่อนที่รู้จักกันเร็ว และรู้สึกชอบเขาเร็วนั้น - ให้พึงระวัง อย่าคบให้ใกล้ชิดนัก - ให้ใช้เวลาศึกษานิสัยและความเป็นอยู่ของเขานานๆ
- คบพาล พาลพาไปหาผิด - คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล

- หลักสำคัญที่สุดอีกข้อหนึ่งในการคบเพื่อน - เราจะต้องดูด้วยว่าเพื่อนคนที่เราคบนั้น ในสายตาคนอื่นเขาเห็นเป็นอย่างไร - และเขามีเพื่อนหรือมั่วสุมสมาคมกับคนชนิดใด
- ถ้าในสายตาของคนอื่น เห็นว่าเขาเป็นคนเลว เป็นที่ตำหนิติฉันของคนทั้งหลาย- และเขามีเพื่อนส่วนมากเป็นคนเลวที่สังคมที่ดีเขารังเกียจแล้ว - เราต้องสันนิษฐานได้ในทันทีว่า เพื่อนคนที่เราคบอยู่นั้นต้องเป็นคนไม่ดีด้วย -เพราะหงส์จะอยู่ในฝูงกาไม่ได้ฉันใด - คนดีก็จะมั่วสุมกับคนชั่วไม่ได้ฉันนั้น
- แต่ถ้าในสายตาของคนอื่นส่วนมากเห็นว่าเขาเป็นคนดี - และเขาผู้นั้นมีเพื่อนส่วนมากเป็นคนดี ล้วนมีผู้นิยมนับถือมากแล้ว - เราก็ควรแน่ใจได้ว่าเพื่อนคนที่เราคบนั้น น่าจะเป็นคนดีด้วย - เราควรคบเขาต่อไปได้


ที่มา - หนังสือพ่อสอนลูก ของคุณทวี บุณยเกตุ


http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=katkine&date=05-09-2009&group=5&gblog=3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น