วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556

3. หลวงปู่สิงห์ ขนฺตฺยาคโม


3. หลวงปู่สิงห์ ขนฺตฺยาคโม **(พระญาณวิศิษฏ์สมิทธิวีราจารย์) - วัดป่าสาลวัน
 อ.เมือง นครราชสีมา*
 [image: http://www.bloggang.com/data/katkine/picture/1314871967.jpg]
 - พระอริยเจ้าผู้เป็นยอดขุนพลเอก แห่งกองทัพธรรมกรรมฐาน
 - เคร่งครัดวินัยมาก เสมือนองค์แทนลป.เสาร์และพระอ.มั่น - เป็น 1 ใน 3
 พระบูรพาจารย์สายกรรมฐาน
 - พระกรรมฐานทั้งมวลล้วนเคยผ่านการอบรมสั่งสอนจากท่านแทบทั้งนั้น

 - 2458 ท่านเข้าไปหาพระอ.มั่นที่วัดบูรพาราม อุบล - เห็นพระอ.มั่นเดินจงกรม
 ท่านจึงนั่งสมาธิรออยู่ที่โคนต้นมะม่วง - เมื่อพระอ.มั่นเหลือบเห็น
 จึงเรียกขึ้นไปกุฎ แล้วพูดว่า "เราได้รอเธอมานานแล้ว อยากพบ
 และต้องการชักชวนให้มาปฏิบัติธรรมด้วยกัน"
 - พระอ.สิงห์ตอบทันทีว่า "กระผมอยากมาปฏิบัติธรรมกับท่านพระอาจารย์มานานแล้ว"

 - พระอ.มั่นสอนให้ท่านพิจารณากายคตาสติข้อ "ปัปผาสัง" ให้เป็นบริกรรม -
 เมื่อฝึกแล้ว ขณะที่ท่านกำลังสอนนักเรียน
 ท่านพิจารณากรรมฐานข้อนี้แล้วเพ่งไปที่นักเรียนในชั้น -
 ทุกคนกลายเป็นโครงกระดูก - ท่านสลดจิตอย่างมาก -
 ลาออกจากการเป็นครูและติดตามพระอ.มั่นไปทุกแห่ง

 - ท่านปรารถนาพุทธภูมิ จึงเข้าป่าปฏิบัติ - ด้วยความวิริยะอุตสาหะพยายาม
 ท่านจึงรอบรู้เล่ห์กลอุบายกิเลสตัณหาแยบยล ตามฆ่าอาวะกิเลสต่าง
 จนสามารถรอบรู้นำหมู่คณะพระกรรมฐานเที่ยวอบรมสั่งสอนประชาชนให้ยึดไตรสรณคมและปฏิบัติธรรม

 - ครั้งหนึ่งท่านกับพระอ.มหาปิ่นผู้เป็นพระน้องชาย และบรรดาพระอาจารย์
 เดินธุดงค์ผ่านถึงปราจีนบุรี - ได้เปิดสำนักปฏิบัติธรรมขึ้นซึ่งเป็นป่าช้า -
 ชื่อเสียงการสั่งสอนและแสดงพระธรรมเทศนาของท่านลึกซึ้ง จับใจเป็นที่นิยม
 ได้สร้างความไม่พอใจแก่คนเลวบางคน - ถึงขนาดจ้างมือปืนมาฆ่าท่าน -
 แต่เกิดปาฏิหาริย์ ขณะมือปืนเล็งยิงท่าน -
 ต้นไม้ทุกต้นในป่าช้าสั่นไหวแกว่งไกวด้วยแรงพายุโบกสะบัด ต้นไม้ล้มระเนระนาด -
 มือปืนตกใจจะวิ่งหนี แต่ขาก้าวไม่ออก ปืนตก - มือปืนจึงก้มกราบ
 พร้อมกล่าวคำสารภาพผิด - ท่านได้อบรมจิตใจของมือปืนด้วยความเมตตาและปล่อยตัวไป
 - ต่อมาผู้มีอิทธิพล ได้สำนึกและได้รับฟังธรรมะโอวาทจากท่าน เกิดปีติล้นพ้น
 เลื่อมใสฝากตัวเป็นลูกศิษย์
 และชักชวนกันสร้างสำนักสงฆ์ถวายท่านเพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงคุณของท่านที่ได้เปิดตาเปิดใจพวกเขาให้ได้รับแสงว่างธรรมะ
 - "วัดป่าทรงคุณ"

 - เกิดวันจันทร์ 27 มค 2432- ขึ้น 7 คำ เดือน 4 ปีฉลู - บ้านหนองขอน อำนาจเจริญ
 - สมเด็จพระมหาวีรวงศ์(ติสฺโส อ้วน)
 นิมนต์พระอ.สิงห์ให้ไปช่วยสร้างวัดป่าสาลวัน
 ให้เป็นวัดป่าต้นแบบพระวิปัสสนาธุระ
 - ตลอดชีวิตของท่าน ได้ทุ่มเทงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา และอบรมสั่งสอน -
 ได้ตั้งกองทัพธรรที่วัดป่าสาลวัน - แม้มีอุปสรรคมากมาย
 ท่านก็ฝ่าฟันเอาชนะมาได้ด้วยธรรม
 - อนุปาทิเสสนิพพาน 8 กย. 2507 -10.20 น. โรคมะเร็งเรื้อรังในกระเพาะอาหาร ณ
 วัดป่าสาลวัน - 73 ปี 51 พรรษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น