วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556

4. หลวงปู่ดูลย์ อตุโล


4. หลวงปู่ดูลย์ อตุโล **(พระราชวุฒาจารย์) - วัดบูรพาราม อ.เมือง สุรินทร์*
> [image: http://www.bloggang.com/data/k/katkine/picture/1314875804.jpg]
> - พระอริยะเจ้าผู้มีความสามารถเป็นเลิศในการสอนธรรม
> - มีโวหารอันแหลมคม - เหมือนพี่ชายใหญ่สายพระอ.มั่น -
> เป็นสหธรรมิกกับพระอ.สิงห์ ขนฺตฺยาคโม - นิสัยเยือกเย็น, พูดน้อย,
> รักสงบ, จิตใจใฝ่วิเวกมาก
> - ชอบสวดมนต์บท "อรญฺเญ รุกฺขมูเล วา สุญฺญาคาเร วา ภิกฺขุโว..."
>
> - เมื่อลป.ดูลย์นำข้อธรรมที่รู้เห็นไปกราบเรียนพระอ.มั่น ได้กล่าวยกย่องว่า
> "ถูกต้อง ดีแล้ว เอาตัวรอดได้ นับว่าไม่ถอยหลังอีกแล้ว
> ขอให้ดำเนินตามปฏิปทานี้ต่อไป"
> - พระอ.มั่นได้สรรเสริญให้ปรากฎต่อศิษย์ทั้งหลายว่า
> "ท่านดูลย์นี้ เป็นผู้มีความสามารถอย่างยิ่ง
> สามารถมีสานุศิษย์และผู้ติดตามมาประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก"
>
> - เกิดอังคาร 4 ตค 2431 - แรม 2 ค่ำ เดือน 11 ปีชวด - บ้านปราสาท สุรินทร์
> - บวชอายุ 22 ปี มหานิกาย ได้ฝึกกรรมฐาน โดยจุดเทียนขึ้น 5 เล่ม
> แล้วนั่งบริกรรมว่า "ขอเชิญปีติทั้ง 5 จงมาหาเรา" ท่านเพียรอยู่ตลอด
> แต่ไม่ปรากฎผลอันใดเลย
> - อายุ 30 ปี ญัตติเป็นธรรมยุต -
> ออกพรรษาแรกท่านกับพระอ.สิงห์พากันไปฟังธรรมเทศนากับพระอ.มั่นที่วัดบูรพาราม
> อุบล เกิดความเลื่อมใสอย่างยิ่ง ซาบซึ้งถึงใจ ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน -
> ออกพรรษาแล้วติดตามพระอ.มั่นธุดงค์ - ได้ปรารภความเพียรอย่างอุกฤษฎ์แรงกล้า
> จนแสงแห่งพระธรรมเกิดขึ้น
> - อนุปาทิเสสนิพพาน 30 ตค 2526 ที่วัดบูรพาราม สุรินทร์ -95 ปี 65 พรรษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น