วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556

7. หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร


7. หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร **- วัดถ้ำผาบิ้ง บ้านนาแก ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง เลย*
> [image: http://www.bloggang.com/data/k/katkine/picture/1314875980.jpg]
> พระอริยเจ้าผู้มีปฏิปทามักน้อยสันโดษ หาผู้เสมอได้ยาก
> - เดิมท่านนับถือศาสนาคริสต์ แต่นิสัยน้อมทางธรรมตั้งแต่เด็ก
> - 7 ขวบ มองดูสายน้ำที่ไหลไปไม่มีวันกลับ -
> ท่านคิดพิจารณาเทียบชีวิตคนที่ล่วงตายไป ไม่มีวันกลับคืนได้เหมือนสายน้ำ -
> จึงภาวนาโดยอาศัยสายน้ำเป็นอารมณ์
> - 9 ขวบ จิตตกภวังค์ นิมิตเห็นแสงสว่างคล้ายสีรุ้ง -
> ชอบพระกรรมฐานและการออกบวชอย่างมาก
>
> - พระอ.มั่นยกย่องว่า "เป็นผู้ทรงธุดงค์ธรรม ว่าด้วยความเป็นผู้มักน้อยสันโดษ
> หาผู้ใดยุคปัจจุบันเสมอได้ยาก"
> - เป็นผู้มีความเพียรกล้า- อยู่ง่ายไปเร็ว ชอบท่องเที่ยวไปตามป่าเขา
> ไม่ติดสถานที่ - ชอบอยู่ป่าและถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร -
> เป็นศิษย์ที่เข้าใจในอัชฌาศัยของพระอ.มั่นเป็นอย่างดี -
> สามารถนิมนต์ท่านพระอ.มั่น เข้ามาอยู่จำพรรษาที่วัดบ้านหนองผือได้
> จนกลายเป็นสำนักกรรมฐานที่เลื่องชื่อ ผลิตพระอริยะเจ้าเข้าสู่ตลาดมรรคผลนิพพาน
> - ท่านได้รับอุบายธรรมสำคัญจากสหธรรมิกเพชรน้ำหนึ่งคือ หลวงปู่ขาว อนาลโย -
> ด้วยอุบายธรรมแยบยลจากเพื่อนนี้เอง หลวงปู่หลุยจึงได้กล่าวว่า
> "การภาวนาจะเป็นไปได้ด้วยดีนั้น นอกจากจะต้องมีครูบาอาจารย์ที่ดีแล้ว
> ก็ควรจะต้องมีกัลยานมิตรที่ดีด้วย"
> -2507 พรรษา 40 ท่านถึงที่สุดแห่งธรรมด้วยวิชาม้างกาย ที่ถ้ำกกกอก อ.วังสะพุง
> เลย
>
> - เกิดอังคารที่ 3 ปีฉลู - ต.กุดป่อง เลย
> - จำพรรษากับลป.เสาร์ที่วัดพระพุทธบาทบัวบก อุดร -
> ในพรรษานี้ท่านจิตรวมแล้วสะดุ้ง -
> พระอ.บุญสงสัยว่าการญัตติครั้งที่แล้วคงจะไม่ถูกต้อง จึงได้ให้ญัตติใหม่
>
> - นิพพานจันทร์ 25 ธค 2532 เวลา 00.43 - รพ.หัวหิน ประจวบ - 88 ปี 64 พรรษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น