วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556

5. หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ


5. หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ **- วัดป่านิโครธาราม บ้านหนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ อุดร
> *
> [image: http://www.bloggang.com/data/k/katkine/picture/1314875878.jpg]
> พระอริยเจ้าผู้มีดวงตาเห็นธรรม
> - ท่านเป็นศิษย์ที่พระอ.มั่นมอบคำบริกรรมให้โดยเฉพาะ เพราะท่านมีราคะจริต -
> เบื้องต้นท่านให้คำว่า"กายเภทํ กายมรณํ มหาทุกฺขํ" -
> ต่อมาท่านให้เปลี่ยนว่า "เยกุชฺโฌ
> ปฏิกุโล"
> - ท่านมีพระอ.ฝั้น, พระอ.กงมา เป็นสหธรรมิกออกธุดงค์
>
> - เกิดอังคาร ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 7 ปีขาล 2445 - บ้านดอนเงิน ต.แซแล กุมภวาปี
> อุดร
> - อายุ 16-17ปี พ่อแม่พูดว่า "การบวชนี้ได้บุญมาก" - ทำให้ท่านอยากบวชทันที
> จึงบอกพ่อแม่ว่า "ต้องการบวช ถ้าได้บวชแล้วจะไม่สึก" -
> พ่อแม่จึงนำไปฝากเป็นศิษย์วัด
> - 2461 บรรพชาเป็นสามเณร ได้พบหลวงปู่ดูลย์ อตุโล เกิดศรัทธาเลื่อมใส
> จึงได้ติดตามลป.ดูลย์
>
> - ท่านได้ขอญัตติใหม่จากลป.เสาร์และพระอ.มั่น - แต่ท่านทั้ง2 ยังไม่ยินยอม
> ได้ให้เงื่อนไข "3 ให้" ที่ต้องปฏิบัติคือ-
> 1. ให้ฝึกภาวนาไปอีก 1 ปี
> 2. ให้ท่องหนังสือนวโกวาทให้จบ
> 3. ให้ท่องพระปาติโมกข์ให้จบ
> - ท่านตั้งใจท่องนวโกวาท 4 วันจบ - ท่องปาฏิโมกข์ 7 วันจบ จึงได้ญัตติ
>
> - 2496 สร้างวัดป่านิโครธาราม ต.หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดร
> - อนุปาทิเสสนิพพาน ณ รพ.รามา - 27 พค 2524 เวลา 04.00 -80 ปี 58 พรรษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น