วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

โค้ดราคาน้ำมันจาก ปตท.

กำหนดค่าความกว้างของเฟรมโดยแก้ไขตัวเลขใน width="171px"
และค่าความสูงของเฟรมใน height="334px"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น