วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

โรงแรมที่สร้างจากขยะ

Hotel Beach Garbage in Madrid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอขอบคุณสมาชิกกลุ่ม [Deedeejang] 
 
.................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น