วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554

พระธาตุของหลวงตามหาบัว

พระธาตุของหลวงตามหาบัว

                       
                                                                             
                   

ประวัติ พระธรรมวิสุทธิมงคล  ( หลวงตาพระมหาบัว  ญาณสมฺปนฺโน)  


                                       
ท่านเป็นลูกศิษย์ผู้สืบทอดปฏิปทาของหลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต ที่ยังทรงธาตุทรงขันธ์เป็นที่พึ่ง  ที่อาศัยของเหล่าศิษย์กรรมฐาน ทั้งบรรพชิต  และฆราวาส ปฏิปทาขององค์หลวงตาถอดแบบมาจาก  ปฏิปทาของหลวงปู่มั่น โดยตรง  ท่านสามารถชี้แนะแนวทางให้กับ  เพื่อนสหธรรมิกให้ได้บรรลุผ่านในปัญหาของการภาวนาเป็นจำนวน  หลายรูปด้วยกัน ท่านมี      
ศิษยานุศิษย์ฝ่ายบรรพชิตที่ได้กลายเป็น  พ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์หลวงตา ได้เป็นผู้นำในการทำผ้าป่าช่วยชาติ  แก้วิกฤตการเงินภายใน      
ประเทศ  ซึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยไม่เคยมีมาก่อน  ปัจจุบัันองค์หลวงตา ยังทรงธาตุขันธ์อยู่  เศษกายหรือสิ่งใด ๆ ก็ตามที่องค์ท่านได้บริโภค  ล้วนแต่ได้กลายเป็นพระธาตุ      
เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของพุทธศาสนิกชน  เป็นจำนวนมาก                          
                                                                              


                                                                            
พระธาตุอันเกิดจากเส้นเกศาขององค์หลวงตา  มีลักษณะเป็นเกร็ดเล็ก ๆ สีแดง       
 
                                                                               
 
                     
                                                    &  nbsp;                      
เส้นเกศาธาตุขององค์หลวงตามีลักษณะใสประดุจใยแก้ว  
                                                                                            
พระธาตุชุดนี้เป็นพระธาตุที่แปรสภาพจากชานหมากขององค์หลวงตา  ซึ่งเจ้าของพระธาตุ   ได้เก็บชานหมากขององค์หลวงตามาไว้บูชาตั้งแต่  ปี พ.ศ. ๒๕๓๘  ปัจจุบันชานหมากเหล่านั้นได้แปรสภาพเป็นพระธาตุโดยสมบูรณ์แบบ  มีสีสัน พรรณะ  เหมือนพระบรมสารีริกธาตุเป็นที่น่าอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่ง                         
 &nb sp;                                                                            
พระธาตุชานหมากขององค์หลวงตาที่ผู้มีจิตศรัทธาได้มอบถวายเข้าพิพิธภัณฑ์พระธาตุบูรพาจารย์วัดสันติธรรม  จำนวน ๑๒ องค์ ส่วนองค์ที่เป็นเกร็ดสีแดง  เป็นพระธาตุเกศา   
                           
ภาพขยายพระธาตุชานหมากองค์เล็กมีลักษณะใสเป็นปริมณฑล  ขนาดเท่าเม็ดผักกาด    

   
         
ณ วิหารบูรพาจารย์  วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงหม่  ทีมงานเว็ปไซต์ ได้ไปนมัสการหลายครั้ง  นับตั้งแต่เริ่มสร้างเป็นต้นมา  และได้สังเกตที่เจดีย์แก้วบรรจุนขาธาตุ (เล็บ)  ขององค์หลวงตา พบว่ามีนขาธาตุองค์หนึ่งได้แปรสภาพจากเล็บ  กลายเป็นพระธาตุสมบูรณ์แล้ว  จึงได้พยายามถ่ายภาพมาให้ชมครั                  
                       
เจดีย์บรรจุนขาธาตุ  ประดิษฐานหน้าหุ่นขี้ผึ้นรูปเหมือนขององค์หลวงตามหาบัวครับ  

   
                             
นขาธาตุขององค์หลวงตาแปรสภาพเป็นพระธาตุพรรณเหลืองอำพัน  โดยสมบูรณ์   ถ่ายภาพเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๒                      
                             
เพื่อความหลากหลายทางข้อมูล  จึงขออนุญาตนำข้อมูลจาก                             
http://www.doisaengdham.com/article_detail.php?id=137  </  FONT>

มานำเสนอในที่นี้ด้วยเพื่อให้เครื่องเจริญศรัทธาของท่านผู้อ่านขอเล่าเกร็ดที่น่าสนใจ  เนื่องจากผู้เขียนได้มีโอกาสพบเห็นเหตุการณ์ที่น่าแปลกใจ   คือ      
 
เส้นเกศาของหลวงตามหาบัวที่บรรจุในผะอบ  เกิดเม็ดสีดำเล็ก ๆ จำนวนมาก  มีลักษณะเป็นเงามันสวยงามระยิบระยับ  ส่วนเกศานั้นไม่พบ   ผู้เป็นเจ้าของได้เล่าว่าเกศาของหลวงตานี้ได้เก็บมานานนับ ๑๐ ปีแล้ว   ซึ่งในขณะนั้นหลวงตาท่านยังไม่สูงวัยมากนัก   ยังมีเส้นผมสีดำ   หลังจากนั้น ปลายเดือนเมษายน  ๒๕๕๑ ได้ไปดูแลหิ้งพระ  ก็พบผะอบปรากฏลักษณะดังกล่าว                                                       
                           
จากภาพ  ผะอบที่บรรจุเกศาหลวงตามหาบัว  ไม่ปรากฏเส้นเกศา   แต่มีวัตถุลักษณะเป็นเม ็ดเล็ก ๆ  สีดำเป็นมันเงาสวยงาม                       
                              
เมื่อสำรวจดู พบว่าที่ก้นผะอบ  จะมีเส้นเกศาเล็ก ๆ ปรากฏอยู่   และมีลักษณะสั้นลงกว่าเดิมประมาณ ๕-๖  ส่วน   ภาพขยาย ๒๐๐  เท่า  จะเห็นความมันเงาสวยงามคล้ายลักษณะของพระธาตุอย่างชัดเจน เป็นไปได้ว่า เส้นเกศาของท่านได้กลายเป็นพระธาตุ  เช่นของครูบาอาจารย์บางองค์ที่เคยปรากฎ  


  


****************************************************************************  


เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติ  ทุกท่านทำได้เป็นได้  เช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์
เพียงแค่ลงมือทำ  ทำอย่างต่อเนื่องทุกลมหายใจเข้ - ออก
เราท่านทั้งหลายมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์  เป็นต้นแบบ เป็นประจักษพยาน
การบรรลุธรรมเห็นธรรมนั้นไม่ยาก  ถ้าเราทั้งหลายได้ลงมือ และตั้งใจทำ
ธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นของจริงแท้
ที่ได้ปรากฏขึ้นในสมัยพุทธกาล  มาจนถึงปัจจุบัน
ขอความเจริญในธรรมพึ่งมีแก่ทุกท่านทุคนเทอญ
สาธุ สาธุ สาธุ มหาโมทามิ  


ขอท่านทั้งหลายพึงพิจารณากายดูให้มากเถิด  กายนี้สวย หล่อ สะอาดไหม
น่าดม น่าชมไหม  เมื่อท่านพิจารณาเห็นถึงข้างในแล้ว  ท่านจะพบความจริง  กายเรานี้ไม่เที่ยง เป็น อนิจจัง ทุกขัง  อนัตตา ที่สุดแล้วมันใสมันสว่างหมด ไม่มีเนื้อ  ไม่มีหนัง ไม่มีอยู่ในอาการทั้ง 32 เป็นความวาง  


 

 

  
  
 
 
 


-- 
~*The More You Share the More You Got*~
 
ขขอบคุณสมาชิกกลุ่ม "Gangmai Group"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น