วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

สัมมนาฟรี เรื่อง "มหาภัยพิบัติ เรียนรู้เพื่อป้องกัน รู้ทันเพื่ออยู่รอด"

ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาฟรี
เรื่อง “มหาภัยพิบัติ เรียนรู้เพื่อป้องกัน รู้ทันเพื่ออยู่รอด

วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2555 เวลา 08.00 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
...

เวลา 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
เวลา 08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดงานสัมมนา
กล่าวต้อนรับ โดย ดร.ปชา ภาณุบุญ ข้าราชการบำนาญ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กล่าวเปิดงาน โดย ศาสตราจารย์ระพี สาคริก อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฯลฯ

เวลา 09.00 – 10.00 น. บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา จารุศิริ ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เวลา 10.00 – 11.00 น. บรรยายโดย ดร.สมิทธ ธรรมสโรช ประธานกรรมการ มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรี อดีตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา อดีตประธานกรรมการอำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ฯลฯ
เวลา11.00 – 12.00 น. บรรยายโดย ผู้แทนกองทัพบก เชี่ยวชาญด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา13.00 – 14.00 น. บรรยายโดย พระอาจารย์รัตน์ รัตนญาโณ เจ้าอาวาสวัดดอยเกิ้ง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
เวลา14.00 – 15.00 น. บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย โตวิวิชญ์ ภาควิชาเคมี จุฬาลงกรณ์

เวลา15.00 – 15.30 น. บรรยายโดย ดร.ปชา ภาณุบุญ ข้าราชการบำนาญ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เวลา15.30 – 16.00 น. แนะนำศูนย์ปฏิบัติการรับมือมหาภัยพิบัติ มหาสุรสิงหนาท (ศภม.)
เวลา16.00 – 17.00 น. สวดพระคาถาอุปปะปาสันติ หรือมหาสันติงหลวง เพื่อบรรเทาภัยพิบัติและเหตุร้ายต่าง ๆ แก่บ้านเมือง โดยพระอาจารย์มหา ดร.สิงห์ทน นราสโภ วัดวรเชษฐ์ (นอกเกาะ) จ.พระนครศรีอยุธยา

เวลา17.00 น. พิธีปิดงานสัมมนา

สำรองที่นั่งได้ที่ mahasurasinghanat.gmail.com
หรือทางโทรศัพท์ โทร. 084-546-7943
700 ที่นั่งเท่านั้น!!


สมาคมมหาสุรสิงหนาท 

www.mahasurasinghanat.org
งานสัมมนาเรื่อง มหาภัยพิบัติเรียนรู้เพื่อป้องกันรู้ทันเพื่ออยู่รอด”มีประเด็นที่เป็นจุดเด่นซึ่งต่อยอดมาจากงานสัมมนาที่ผ่านมาของเวปพลังจิต (เจาะลึกภัยพิบัติพลิกวิกฤติให้เป็นทางรอด 2) หรือของมหกรรมวิทยาศาสตร์ทางจิต(พลังจิต VS ภัยพิบัติคือ

-งานจัดวันที่ 7 เมษา 55 ประมาณเกือบกลางปีซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นการเตือนและซักซ้อมทำความเข้าใจก่อนชกจริง

-ประเด็นแนวโน้มการเกิดมหาภัยพิบัติซึ่งมุ่งเป้าไปที่มหาภัยพิบัติใหญ่เลยไม่ใช่ภัยพิบัติเล็กที่เกิดขึ้นเป็นปกติทั่วไป

-หาคำตอบว่าเกิดขึ้นแล้วจะทำอย่างไรไปอยู่ที่ไหน ? อยู่อย่างไร ? (วิทยากรเข้าใจแนวทางแล้วเห็นด้วยและจะเปิดเผยข้อมูลมากกว่างานสัมมนาทุกครั้งที่ผ่านมา)
ศูนย์ศภมก็เป็นคำตอบของหนึ่งในนั้นรวมถึงการเปิดตัวการหาแนวร่วมองค์กรภาาครัฐและเอกชนกลุ่มและบุคคลต่างที่จะประสานงานร่วมมือกัน

*** 
การดำเนินงานของศูนย์ศภมถือว่าเป็นหน่วยกล้าตายและดับเครื่องชนในข้อมูลและหลักการที่ถูกต้องดังนั้นจึงได้รับการสนับสนุนและเห็นชอบจากบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชน

**** การเตรียมการรองรับเพื่อนสมาชิกศูนย์ศภม.และการประสานงานกับวัองค์กรต่างและจัดหาเครือข่ายสถานที่ปลอดภัยหรือกลุ่มเตรียมรับมือภัยพิบัติซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศเพื่อวางเครือข่ายประสานงานและช่วยเหลือกันในยุคมหาภัยพิบัติ

และหวังอยู่ว่าสิ่งต่างๆที่กำลังดำเนินงานอยู่นี้จะสามารถเตรียมความพร้อมให้สมาคมมหาสุรสิงหนาทและศูนย์ศภมซึ่งมีศูนย์ใหญ่อยู่ที่.สอยดาวและศูนย์ประสานงานศภมที่ตั้งเป้าว่าจะมีกระจายอยู่ในจุดปลอดภัยทั่วประเทศในหลายังหวัด

ดังนั้นพวกเราท่านที่อยู่ในสถานที่เสี่ยงทุนทรัพย์น้อยไม่มีญาติพี่น้องหรือรู้จักใครในสถานที่ปลอดภัยก็มีศูนย์ภมอยู่ศูนย์หนึ่งที่เตรียมการไว้รองรับไว้แล้วรวมถึงการประสานงานกับกลุ่มองค์กรต่างเพื่อผนึกกำลังในการช่วยเหลือตนเองครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนมนุษย์และปกปักรักษาพระพุทธศาสนาในยุคมหาภัยพิบัติหากเกิดขึ้นมาจริงหากไม่เกิดก็ใช้ชีวิตกันตามปกติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น