วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555

คัดถามตอบเด่นติวสอบดอทคอม--นักแสดงนำชาย-หญิงยอดเยี่ยม ออสการ์ 2012 ตอบ ฌอง ดูฌาแดง จากภาพยนตร์เรื่อง ดิ อาร์ทิสต์ และ เมอริล สตรีพ จากภาพยนตร์เรื่อง ดิ ไอเอิร์น เลดี้
-ตัวอักษรที่เกี่ยวข้องกับการวางระเบิดใน กทม. 3 จุด ตอบ SEJEAL = นรกขุมหนึ่ง
-ค่า IQA และ PM 10 ในอากาศหมายความว่าอย่างไร ตอบ IQA คือ ดัชนีคุณภาพอากาศ เกณฑ์ 0-50 คุณภาพอากาศจะอยู่ในระดับดี 51-100 อยู่ในระดับปานกลาง 101-200 มีผลกระทบต่อสุขภาพ 201-300 มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก และมากกว่า 300 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์อันตราย  PM 10 คือ ค่าฝุ่นละอองในอากาศ ค่ามาตรฐาน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
-มาตรฐาน ISO 9000 หมายความว่าอย่างไร  ตอบ การจัดระบบการบริหารเพื่อประกันคุณภาพ  ISO 9001 = ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง บริการ ISO 9002 = ผลิต ติดตั้ง บริการ ISO 9003 = การตรวจ ทดสอบขั้นสุดท้าย  ISO 9004 = บริหารงานคุณภาพ ข้อแนะนำ กำหนดย่อย ISO 14000 = ระบบมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  ISO 18000 = มาตรฐานระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
-การนำส่งเงินลูกเสือมีสัดส่วนอย่างไร  ตอบ นำส่งลูกเสือโลกคนละ 0.50 บ. เก็บที่โรงเรียน 70 % ส่งเขต 30 %
-เกณฑ์เยียวยาเกษตรในพื้นที่แก้มลิงห้ามปลูกข้าว 3 เดือน แลกค่าเช่า  ตอบ 500-700 บาทต่อไร่
-คนไทยที่ได้รับรางวัลซีไรต์ 54 จาก 8 ท่าน คือใคร (ตอบ) จเด็จ กำจรเดช กับผลงานรวมเรื่องสั้นชุด
 "แดดเช้า ร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ 
- ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา ศธ.(55-58)  (ตอบ) 1 วิสัยทัศน์ ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 4 โอกาส = ทรัพย-ทุน-ทักษะ-ชีวิต
7 ยุทธ = คุณ-โอ-ครู-ดม-โน-ทุน-เซียน = ุณภาพ-โอกาส-ครู-อุดมอาชีว-เทคโนฯ-ทุนทางปัญญา-อาเซี่ยน
-เงินบริจาคเพื่อการศึกษาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดกี่เท่า (ตอบ) 2 เท่า
-รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้นใหม่ (ตอบ) ประถม ไม่น้อยกว่า 40 ชม./ปี มัธยม ไม่น้อยกว่า 200 ชม./ปี
-เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา ตามแกนกลาง 51 สพฐ. (ตอบ) 
ระดับประถมศึกษา ผู้เรียนเรียน = รายวิชาพื้นฐานตามโครงสร้างเวลาเรียนแกนกลางกำหนด และเพิ่มเติมตามสถานศึกษากำหนด
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้เรียนเรียนพื้นฐานและเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า
 81 หน่วยกิต = พื้นฐาน 66 หน่วยกิต และเพิ่มเติมตามสถานศึกษากำหนด 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนเรียน = รายวิชาพื้นฐาน
 41 หน่วย และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำหนด
-โครงสร้างเวลาเรียนรวมใหม่ แกนกลาง 51 สพฐ.เป็นอย่างไร (ตอบ) ประถม ไม่น้อยกว่า 1,000 ชม./ปี มัธยม ไม่น้อยกว่า 1,200 ชม./ปี
-การจัดสรรงบประมาณปี 2555 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2554 เป็นอย่างไร (ตอบ) ใช้ข้อมูล 10 มิ.ย.54 ประถม ป.1-6 40 % 1,000 บ./คน/ปี มัธยม ม.1-3 30 % 3,000 บ/คน/ปี
-ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยนายกปู หมายความว่าอย่างไร (ตอบ) 
ต้นน้ำ = เชียงใหม่ เชียงราย สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก น่าน แพร่ ลำปาง
 
ลำพูน พะเยา
 
กลางน้ำ = พิษณุโลก นครสวรรค์ อุทัยธานี พิจิตร กำแพงเพชร ชัยนาท
ปลายน้ำ = ตอนบน ได้แก่ สุพรรณบุรี อยุธยา ปราจีนบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี นครนายก และตอนล่าง ได้แก่ นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครปฐม ปทุมธานี กรุงเทพฯ
 
-.การเยียวยาผู้เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบภาคใต้และการชุมนุมทางการเมือง (ตอบ) รายละ 7.5 ล้านบาท
-โครงการตำรวจใหม่ (ตอบ) ตำรวจผู้รับใช้ชุมชน
-นโยบายการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก รมว.ศธ.สุชาติ มีว่าอย่างไร (ตอบ) 5 ประเด็น = นร.มีอนาคต-แก่งจันทร์โมเดล-รร.เล็กนครสวรรค์-ควบรวม รร.-ควบไม่ได้สอนทางไกล
-กรอบแนวคิดการจัดการศึกษา รมว.ศธ.มีว่าอย่างไร (ตอบ) 5 กรอบ = เน้นเด็ก-ครูอำนวย-ปรับสอน-mind map - สอบใส = 
1.เน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลางการเรียน
 2.เปลี่ยนครูผู้สอนให้เป็นผู้อำนวยการหรือควบคุมการเรียนการสอน 
3.ปรับการเรียนการสอนในแต่ละวิชา 
 4.การเรียนรู้แบบองค์รวม (Mind Map)
5.การสอบต่างๆ ขอให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใส ลดการใช้ดุลยพินิจ
-พรก.เงินกู้ 4 ฉบับฯ ที่ ปชป.ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความมีกี่ฉบับ อะไรบ้าง 
(ตอบ)
 2 จาก 4 ฉบับ = น้ำ-ประกัน-ช่วย-ปรุง = น้ำ และ ปรุง
-พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ
 พ.ศ. 2555
-พระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ.
 2555
-สรุปร่างการแก้ไข รัฐธรรมนูญ (ตอบ) อย่างน้อย 4 ฉบับ = รัฐบาล-พท.-ประชาชน-ประชาชน , .ส.ร.99 คน = เลือกตั้ง 77 สรรหา 22 อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี เคยเดิด/เคยศึกษา/เคยรับราชการ จ.นั้น แก้ไข มาตรา 291 เลือกตั้งภายใน 90 วันแก้ไขร่าง รธน.ภายใน 180 วันหลังจากประกาศรายชื่อ ส.ส.ร.
-อีโคโนมิค ฟอรัม ออน อีสเอเชีย จัดขึ้นที่ใด (ตอบ) กทม. 30 พ.ค 55 - 1 มิ.ย. 55
- 7 จังหวัดที่จะได้ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บ. 1 เม.ย.55 (ตอบ) กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และภูเก็ต 
-ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ คือใคร
(ตอบ) รองนายรัฐมนตรี ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง 
-สรุป Tablet ศธ กี่ส่วน สเป็ค ราคา เนื้อหา มีว่าอย่างไร (ตอบ) 2 ส่วน E-book , Learning object 350 หน่วย , ขนาด 8G ราคา 2,400 บ. เนื้อหา 5 สาระ 8 เล่ม = วิทยาศาสตร์ 1 เล่ม รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ 1 เล่ม รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์, ภาษาไทย 2 เล่ม รายวิชาพื้นฐานชุดภาษาเพื่อชีวิ วรรณคดีลำนำ และ ภาษาพาที, ภาษาอังกฤษ 1 เล่ม PROJECTS : Play and Learn Student’s Book และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3 เล่ม รายวิชาพื้นฐานพระพุทธศาสตร์, ระวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์และภูมิศาสตร์ 
- กีฬานักเรียนนักศึกษา ครั้งที่ 34 ต่อจากอุบลฯ (ตอบ) "เมืองแพร่เกมส์" 6-15 มค 56 31 ชนิดกีฬา "เกมส์แห่งมิตรภาพของหมู่เฮา" ม้าสวมชุดผ้าหม้อห้อม ชื่อว่า คำปันเกย เป็นสัญลักษณ์นำโชค
-ซิมอินเตอร์เน็ตของเกาหลีที่ทำให้เด็กไทยติดคำหยาบ ทำไม่เหมาะมีชื่อว่า (ตอบ) SimSimi
-ISO/IEC 17025 คืออะไร (ตอบ) รางวัลห้องปฏิบัติการดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
-สรุปคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (ตอบ) ความจำ 8 G แบ่งเป็น 2 ส่วน เนื้อหา 5 สาระการเรียนรู้ = ไทย-คณิต-วิทย์-สัง-อังกฤษ , Learning Object จำนวน 350 หน่วย ,สถานศึกษา 3 กลุ่ม = พื้นที่สีเขียว (พร้อมทุกด้าน) พื้นที่สีเหลือง (สัญญาญไม่แรง) พื้นที่สีแดง (ห่างไกล ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีสัญาณ)
- cmss คืออะไร (ตอบ) ระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) ระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกส์
- Classroom Meeting คืออะไร (ตอบ) ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีกี่ขั้นตอน (ตอบ) 5 = Case-คัด-ส่ง-ป้อง-ต่อ = ศึกษาผู้เรียนรายบุคคล-คัดกรอง-ส่งเสริม-ป้องกัน-ส่งต่อ
- 4G ย่อมาจากอะไร (ตอบ) Forth Generation หรือยุคที่ 4 = ความเร็วมากกว่า 3G 20-40 Mbps , เครือข่ายไร้สายความเร็วสูงชนิดพิเศษ ด้วยระดับความเร็วสูงที่เพิ่มขึ้นถึง 100 เมกะไบต์ต่อวินาที
- แนวทางการรับน้องในสถาบันอุดมศึกษา รวม.ศธ.สุชาติ (ตอบ) ขอให้จัดกิจกรรมรับน้องในสถานศึกษา จะต้องไม่ขู่ตะคอกหรือข่มเหงจิตใจ ห้ามทำร้ายร่างกาย และไม่ทำให้เสียเวลาเรียนหรือทำให้การเรียนตกต่ำ
- โครงการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและ รมว.ศธ. ที่มีความสำคัญและเร่งด่วน (ตอบ) การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติ - กองทุนตั้งตัวได้ - การจัดหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) - นโยบายการสอนภาษาอังกฤษ
- แนวทางการแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาวโดยนายกยิ่งลักษณ์ (ตอบ) ทำแก้มลิง
- วันนักประดิษฐ์ตรงกับวันใด (ตอบ) 2 กุมภาพันธ์ พื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในการที่ทรงประดิษฐ์คิดค้น "เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยน้ำ" หรือ "กังหันน้ำชัยพัฒนา"
-V-Net คืออะไร (ตอบ) ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ปวช.4 กพ 55 ปวส. 5 กพ 55
-เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) คือใคร (ตอบ) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น