วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สำนักระบายน้ำ กทม.เปิดเว็บเช็กสดๆ ระดับในคลอง-ถนนทั่วกรุง


       สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับบริษัท AMR Asia เปิดเว็บไซต์ให้ประชาชนทั่วไปตรวจสอบระดับน้ำในคลองและระดับน้ำบนถนนสายต่างๆ ในกรุงเทพมหานครแบบสดๆ ทันสถานการณ์ โดย'ระดับน้ำในคลอง' ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ http://dds.bangkok.go.th/Canal 'ระดับน้ำบนถนน' ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์http://dds.bangkok.go.th/Floodmon
       


-- 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น